Hoteller

Hoteller

Norreingruppen driver i dag to hoteller i Norge. Mølla Hotell på Lillehammer og Thon Prinsen Hotel i Trondheim